5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Стъпка 1: Формулирайте идеята си, за която търсите финансиране5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Най-големият гарант, че вашият евро проект ще се провали, е да не знаете какво точно искате да направите.
По-точно казано, ако просто искате да вземете евро пари, но не знаете за какво или си променяте идеите ежедневно – бъдете сигурни, че нещата няма да Ви се случат.
Дефинирането на конкретната идея на проекта и нейните цели е първата стъпка, която трябва да извървите сами. Без помощта на консултант, занимаващ се само с евро проекти. Съобразете идеята само и единствено от гледна точка на това, как тя ще Ви помогне да развиете бизнеса си или да създадете нов. Концентрирайте се само върху идеята си. Знаейки точната идея и имайки ясни цели, Вие ще знаете в каква граница можете да варирате и какви жертви може да направите. Какво означава това? Идеята Ви може да претърпи промяна, за да бъде финансирана по европейска програма, но това на този етап не е важно. И най-добрия екип от консултанти да изберете, ако не сте наясно със себе си и с идеята си, те няма да могат да Ви консултират успешно. А ако наистина са професионалисти, дори няма да погледнат на Вас като на потенциален клиент.
Много е важно проектът, който искате да финансирате, задължително да бъде жизнен и без субсидия. Статистиката показва, че огромен процент от успешните проекти са тези, които биха били реализирани и без субсидия, защото имат смисъл за клиента.

Стъпка 2: Направете среща и изберете консултант по евро проекти5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Добрите консултанти, чувайки какво искате да реализирате и опознавайки дейността Ви, знаят веднага на къде да се насочат. Големият въпрос е как да изберем добрия консултант?
Безусловно най-добрият вариант е чрез препоръка. Какво означава това? Разпитайте Ваш колега, познат или близък, който може да Ви препоръча фирма или консултант, с който е работил.
Ако не можете да получите такава препоръка от Ваш познат, ползвайте google. Информирайте се онлайн за фирмата, към която проявявате интерес, като вземете предвид колко поддържана е страницата им, колко актуална е информацията, с какви клиенти е работила, какви проекти е успяла да реализира успешно и т.н. Можете да направите контакт с клиенти на фирмата и да попитате за препоръка.
След като изберете фирма, проведете среща с препоръчаната консултантска фирма.
На тази среща е много важно да бъдете обстоятелствени за Вашата идея, да обясните какво правите и какво искате да правите. Това е важно, защото добрия консултант, дори и на първа среща, вече реално набира информация за това как да разпише Вашия проект, ако се стигне до там. Да сте подробни е важно и защото цялата информация, която ще сведете до знанието на консултантите по евро проекти, ще спомогне те да определят дали сте допустим кандидат, и ако сте, то по коя програма трябва да работите.
След като разкажете за идеята си, чуйте консултантската фирма какво мисли за нея. Оставете консултанта да Ви задава въпроси, които биха спомогнали да му се изясни картината.
За да прецените дали един консултант е професионалист в своята област, той още на първата среща ще ви разкаже какви рискове се крият зад реализацията на проекта. И най-важното – ще Ви каже и как ще управлявате заедно тези рискове.
На тази първа среща са важни няколко основни неща:
– Задаване на въпроси от страна на консултанта, чрез които той ще навлезе във Вашата идея и ще разбере Вашите цели.
– Поставяне на срокове за изясняване на неуточнени въпроси;
– Ангажираност на консултанта да дефинира възможностите Ви за кандидатстване по европейски програми;
– Изпращане на оферта за консултантски услуги;
– Изпращане на образец на договор за консултантски услуги.
– Ангажираност на консултанта да направи кратък анализ на шанса Ви за успех (ако има налична информация както от Ваша страна, така и от страна на отворени програми). Всеки професионалист в сферата може да изготви такъв кратък анализ, който е изключително полезен, защото може да се окаже, че шансовете Ви за успех са минимални.

Стъпка 3: Вземете решение за кандидатстване5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

След като имате вече експерти, с които може да работите, ясно Ви е какъв проект искате да реализирате и знаете по коя програма може да се случи това, е време да си дадете ясна сметка дали имате ресурса и възможността да изпълните предвидения проект. Съществува един мит, че евро проект се изпълнява без да е необходим особен финансов ресурс. Това категорично не е вярно и често пъти липсата на финансов ресурс е една от основните причини за невъзможността да се реализира даден евро проект, дори след подписан договор за субсидия, т.е. одобрен проект.
Избраният от Вас консултант, ако е професионалист още на първа среща ще повдигне този въпрос. Това е ключов момент, защото в бъдеще може да се окаже, че сте изгубили време и пари, заради невъзможността да изпълните проекта.
В какво трябва да се състои преценката на възможността Ви за реализация на проекта?
Дефинирайте индикативни стойности на Вашия проект. Вече трябва да имате такива, защото знаете какво ще правите, какво искате да финансирате и по коя програма ще се случи това. Знаете и каква ще бъде субсидията от страна на програмата. Общото правило при финансиране на евро проекти предполага инвеститора да финансира всички дейности по евро проекта и след това да получи субсидията от управляващия орган. Т.е. трябва да разполагате със свободен финансов ресурс за изпълнението на дейностите по проекта, а ако не разполагате с такъв в момента, да знаете от къде можете да го осигурите, за което да бъдете почти на сто процента сигурни.
Опитният консултант ще ви разясни в какъв срок ще си получите парите от управляващия орган, какви са условията за получаване на авансово и междинно плащане, как те се отчитат и т.н.
Всеки проект дава възможност за авансово и/или междинни плащания, но това ни Ви освобождава от тежестта да разполагате с финансов ресурс, защото тези плащанията в повечето случаи се получават след наличие на банкова гаранция, а за да я получите – трябва да разполагате с финансови средства.
Тук вече нещата зависят от отношенията Ви с банките, защото има различни инструменти за осигуряването на такъв документ, но не разчитайте, че това може да се случи без да обезпечите гаранцията с пари в сметка или налично недвижимо имущество.
Важно е да подчертаем, че в никакъв случай не трябва да забравяте и ДДС-то, което трябва да сами да финансирате по време на изпълнението на проекта. 20% от проекта никак не са малка сума и тя не трябва да бъде подценявана.
Ако смятате, че не можете да реализирате проекта, по-добре не се захващайте. А ако мислите, че можете и когато вече имате ясна визия как ще се случи това от финансова гледна точка, можете да направите постъпки към започване на конкретна работа по изготвяне на евро проекта, с който ще кандидатствате за финансиране.

Стъпка 4: Кандидатствайте с проектно предложение5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Стъпките за кандидатстване са следните:
1. Подписване на договор с избран консултант.
2. Разпределение на ангажиментите и дейностите между Вас и консултантската фирма, която ще работи по проекта.
Не мислете в никакъв случай, че когато се доверите на консултант по евро проекти, Вие няма да имате никакъв ангажимент по време на процедурата за кандидатстване. Напротив, успешното реализиране на един проект зависи от съвместната работа и на двете страни. Добрият консултант ще Ви каже какво точно се изисква от вас и какво трябва да правите. За тази цел той ще направи много точен план-график, по който да се движите.
3. Разработване на прост план-график.
Консултанта по евро проекти ще изработи план-график за неговите и Вашите ангажименти. Той ще съдържа срокове за представяне на документите, които Вие трябва да изпратите или да подготвите, както и срокове за изработване на различните документи, които са ангажимент на консултанта.
4. Контактна информация на оперативно ниво.
Много е важно при разработване на проекта да осигурите контакт на консултанта по евро проекти с останалите ключови участници в проекта.
Това може да бъде екипът от проектанти, които извършват инвестиционно проектиране на обект, ако става въпрос за строителство, може да бъде конкретен отдел от Вашата организация – счетоводен, рекламен и търговски отдели или друга външна организация.
Информирайте всички тези участници, че подготвяте европейски проект, за да бъдат готови да реагират адекватно на исканите документи и информация от страна на консултанта. Ако трябва, проведете среща, на която да запознаете Вашия екип с този, който ще изработва проекта.
5. Отговорник по изпълнение.
Ако решите, че Вие не разполагате с времето да съблюдавате процеса по подготовка на евро проекта за Вашата фирма, можете да прехвърлите тази отговорност на друг човек от организацията Ви. Той ще трябва да следи вместо Вас графика за изпълнение на дейностите, да се ангажира с контрола между консултанта и останалите участници в процеса, които ще трябва да работят в колаборация, когато е необходимо.
Отговорникът по проекта от Вашата организация ще осъществява цялата комуникация, ще осъществява контрол и ще взима решения, когато е необходимо в процеса на изработване на проектното предложение. За целта е необходимо и той много добре да познава идеята и целите, които искате да постигнете. Отговорникът ще има ангажимента да Ви информира при отклонение от сроковете или възникнали проблеми.

Стъпка 5: Реализирайте одобреният проект5 СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН ЕВРО ПРОЕКТ

Управлението е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнение на Вашия проект. От това как се управлява проекта, зависи дали ще получите плащания спрямо заложените етапи. Истински ангажираните консултанти включват в услугите си задължително дейностите по управление, отчитане и контрол на проекта, за да Ви гарантират коректно изплащане на субсидията по съответната програма.
Управлението на проекта, независимо как се постига, включва координиране на четири ключови елемента:
• Екип на проекта
• Качество
• Времеви график
• Разходи
Факторите са много и опитният консултант трябва да ги следи постоянно и да предприема промени, когато е необходимо. Специалистите по управление на проекти работят в много комплексна среда с многообразни рискове, в условия на завишени напрежение и отговорност. Човешкият фактор е един от ключовите за успешното реализиране на проекти. Той включва добри организационни, комуникационни и координационни умения, гъвкавост, адаптивност и способност за работа под напрежение.