Млад предприемач

Мисия

Мисията на Фондация „Инициатива Млад Предприемач“ е да насърчава предприемаческото мислене сред младите хора. Ние повишаваме информираността с цел разгръщане на потенциала и възможностите за усъвършенстване както на професионалните и личностните им умения, така и на идеите им за развитие.

Вярваме, че предприемачеството е ценност. То е двигател на икономиката и начин за реализация на талантливи млади хора с потенциал. Именно талантливи младежи подкрепяме по нелекия път на предприемачеството, защото знаем колко труден може да бъде той от собствения си опит.

Екипът ни се състои от опитни експерти в различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти по европейски и други донорски програми и фондове. Работим с физически и юридически лица, както и общински администрации, търсещи решения за финансиране развитието на свои идеи.

Млад предприемач

Добре дошли на уеб сайта на Фондация в обществена полза „Инициатива Млад Предприемач“ с ЕИК 205945207. Фондацията осъществява изцяло некомерсиална дейност в съответствие със своята мисия да насърчава предприемаческото мислене сред младите хора.

Експертите ни имат богат опит и редица успешно реализирани проекти за водещи български организации и общини. Имаме значителна експертиза и в предварителните проучвания, които показват възможностите за финансиране на една организация. Правим и обучения на лица, желаещи да развиват собствена дейност, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

Водени сме от желанието да бъдем полезни и да предадем опита, който сме натрупали през годините на работа. Подаваме ръка на тези, които утре ще направят същото за тези, които идват след тях.

Също така знаем, че разнообразието от възможности понякога може да бъде объркващо. За много хора, които стартират или искат да разрастнат своята дейност, възможностите за финансиране, предоставяни от различните донорски програми и фондове, са материя, с която не са запознати и им изглежда сложна. Искаме да помогнем, като “преведем” терминологията и сложните процедури на разбираем език. По този начин увеличаваме възможностите както за предприемачите, така и за всички, които биха се възползвали от техните услуги.

Нашите дейности

Дейностите, с които се ангажира Фондация „Инициатива Млад Предприемач“, в своето разнообразие осъществяват нашата мисия по различни начини.

Повишаваме обществената информираност

по отношение на казусите, потенциала и възможностите пред младите хора за развитие на стопанска дейност чрез образователно онлайн съдържание. Стремим се да направим тематиката лесна за разбиране и прилагане в практиката, така че всеки, който има идея и би желал да я реализира, да има възможност за това.

Организираме форуми за добри практики

срещи-дискусии с успешни предприемачи с цел придобиване на опит “от първа ръка”. Добрият пример е от съществено значение за развитието на всяка дейност и се стараем да го дадем, за да повишим мотивацията на младите предприемачи и да им дадем достъп до реалния практически опит на другите.

Предоставяме комплекс от обучения и напътствия

които да подпомогнат младите предприемачи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на дейността им знания и умения и разработването на идеите до жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

Разработваме и прилагаме обучителни програми

за млади хора за придобиване на личностни умения и компетенции в съответствие с техните потребности и интереси за развитие на тяхната дейност. Често една добра идея не е достатъчна. От ключово значение е тя да бъде реализирана по подходящ начин. Ако на предприемача липсва ключово умение, това би могло да саботира неговите усилия. Затова се стремим да попълним тези липси.

Осъществяваме устойчиви партньорства

чрез които да достигнем до възможно най-много предприемачи и да им съдействаме за развитието на тяхната дейност и за нейното финансиране от подходящи източници. Често наблюдаваме неразбиране в обществото и дори у самите предприемачи по ключови теми, свързани с развитието и финансирането на дейността им и вярваме, че чрез общи усилия можем да преодолеем това и по този начин да бъдем полезни на обществото.

Правим предварителни проучвания и консултации

за участие в европроекти и програми. Ние проучваме възможностите за еврофинансиране и субсидиране на микро и МСП. Стремежът ни е да подпомогнем тяхното развитие като им предоставяме полезна информация за оперативни програми като ‘Иновации и конкурентоспособност’, ‘Развитие на човешките ресурси’, ‘Програма за развитие на селските райони’, ‘Европейски социален фонд’ и други.