Опознайте ни

Екипът на Фондация „Инициатива Млад Предприемач“ се състои от професионалисти с богат опит както в предприемачеството, така и в работата с огромното разнообразие от програми и възможности за финансиране и субсидиране. Ние активно подпомагаме младите предприемачи като един от основните двигатели на българската икономика, защото вярваме, че всеки има нужда от подадена ръка в началото.

Нашият екип, ръководен от Галя и Георги, прилага опита си, като подпомага стартиращи предприемачи да получат субсидиране за своите проекти и ги образова относно цялостния процес, през който преминава една идея: от своето възникване до практическата реализация и крайния резултат.

Опознайте ни

Галя Менова

Галя Менова има над 14 г. опит в разработване и управление на проекти, финансирани от национални и европейски фондове. Тя познава отлично европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Има богат опит в управлението и обучението на екипи за отчитането на проекти, както и в разработване и анализ на стратегии, програми и проекти. Сред компетенциите ѝ са също изготвянето и управлението на бюджети и жизнеспособни планове, както и маркетинговите и предпроектни проучвания и анализи.

Опознайте ни

Георги Менов

Георги Менов е опитен консултант с над 7 годишен опит в областта на подготовката, организирането, управлението и отчитането на проекти и програми, както и обучител на млади предприемачи. Той извършва консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността на множество организации с иновативни и полезни за обществото идеи. Има опит и в жизнеспособното планиране, както и в подкрепата на предприемачи в хода на изпълнението на техните проекти и участието им във финансиращи програми.