Защо някои бизнеси се провалят и как да го избегнете?

За един новостартиращ млад предприемач няма нищо по-вдъхновяващо от положителните истории на хора, успели да разработят и утвърдят свой собствен бизнес. Разбира се, това е повече от мотивиращо, тъй като най-големите корпорации днес са били нечия идея, вдъхновила началото си от друга голяма идея.

Да развиваш собствен бизнес в съвременните пазарни условия е наистина трудна задача. Статистистически погледнато, 10% от новостратиралите на пазара бизнеси оцеляват след петата година от своето съществуване, едва половината от тях продължават да работят и след десетата си година.

Много и различни са причините, поради които редица бизнеси просто не успяват да завоюват стабилни позиции на пазара – липса на добро управление и бизнес план, неефективни маркетингови стратегии и много други.

Тези, които успяват да се задържат за кратко, след което се провалят, също не са малко. Ето защо, колкото повече знаем за това какви са причините фирмите да се провалят, толкова повече яснота ще имаме около това какво, как и защо да правим, за да избегнем подобен неблагоприятен развой на събитията, когато става въпрос за развитие на бизнес.

Кои са най-често срещаните причини, поради които някои бизнеси се провалят? Отговаряме в следващите редове.

Слаби пазарни проучвания, неразумен маркетинг и липса на продажби

“Да се хвърлиш в дълбокото” е изразът, който в най-пълна степен обобщава въздействието от този ключов пропуск при стартирането на всеки един бизнес. Недоброто познаване на пазара е в състояние да спъне развитието на бизнеса ви още в самото начало. Когато не сте наясно с възможностите на конкретната пазарна ниша – какво е търсенето и предлагането, моментът не е подходящ за пускането на конкретния продукт или услуга на пазара и други.

Много от провалилите се предприемачи пускат на пазара продукта си именно в този неблагоприятен момент, правят солидна инвестиция в маркетинг и реклама, а в действителност това е безсмислен ход. Няма смисъл да рекламирате продукти и/или услуги, за които търсене липсва. Следователно, тези продукти/услуги няма да се купуват, а това много скоро ще доведе бизнеса ви до фалит.

Неадекватно финансово управление

Не всеки би могъл да управлява ефективно финансовия капитал, с който разполага. Парите са ресурс, от чието правилно управление зависи доколко и дали един бизнес ще разработи своя бюджет, за да успее да установи стабилни позиции на бизнес сцената или ще остане на нея за кратко. Липсата на необходимите финансови познания, за да се управлява адекватно една компания, води до неадекватни финансови харчове, а от там и до недалечен фалит. Последният идва вследствие на настъпила невъзможност да бъдат покривани дори и оперативните разходи за бизнеса.

Вярата в прекалено оптимистични и твърде нереалистични финансови прогнози също може да доведе до неблагоприятни финансови последици за бизнеса, породени отново от недоброто проучване и планиране.

Липса на лидерски и управленски умения

Ръководството има грижата да се увери, че бизнесът върви в правилната посока – цели, пазари, клиенти, продукти, планове и т.н. следва да бъдат целенасочени. Истината е, че лидерските качества се придобиват с натрупването на нужните знания и опит, а много от младите предприемачи смятат, че подобни обучения са загуба на време и излишни финансови харчове.

За всеки млад предприемач от ключово значение е да премине обучение по предприемачество, както и други подобни курсове, които ще му позволят да навлезе по-дълбоко в същността на материята. По този начин ще придобие основни знания за управлението на малък бизнес, като ще научи и за различните възможности за безвъзмездно финансиране на стартиращ проект, които предлагат ЕС и различни организации.

Да се опитвате да управлявате собствен бизнес, без да знаете как се прави, е все едно да се опитвате да шофирате автомобил, без да имате никаква представа за какво служат скоростите и педалите. И резултатът е един – катастрофа. За редица предприемачи липсата на лидерски и управленски умения се оказват причината бизнесите им да се провалят твърде рано, тъй като те губят енергия и интерес твърде рано, а и вследствие на резултатите от бизнес развитието, които са повече от незадоволителни.

Липса на планиране и изпълнение

Първата и основна работа на всеки един нов бизнес е да има ясна посока, в която ще се движи напред, но също и да е наясно какъв ще е пътят, в случай че се наложи да се оттегли. Добре формулираната фирмена мисия и визия са нещо, което не вълнува особено новостратиращите на пазара, а разработката на адекватен бизнес план често липсва, какво остава за анализ на рисковете. Практически, още от тук започват проблемите на бизнеса.

Разликата с успешните предприемачи е тази, че те разбират необходимостта от идентифициране на бъдещите им цели и рискове предварително и следват така разработените си планове стриктно.

Както в частност споменахме по-горе, за стартирането на нов бизнес днес има много възможности за финансиране, основно чрез европейски проекти. Би било полезно за всеки амбициозен млад предприемач да потърси експерт в разработката на европейски проекти за финансиране, който да го консултира.

Липса на правилния екип

Другият важен аспект около стартирането и развитието на собствен бизнес неминуемо е екипът. Въпреки че бихте искали да държите всичко под собствения си контрол, в даден момент ще осъзнаете, че това няма как да стане. Ето защо наличието на екип от хора, които имат нужните компетенции, за да застанат начело на някои от ключовите фирмени отдели като маркетинг, счетоводство и т.н., има огромно значение за успеха ви.

От друга страна, служителите в екипа ви следва да са лоялни и отговорни към поставените бизнес задачи. По отношение качеството на работата на вашия екип влияние могат да окажат и фактори като култура и ценности на бизнеса, възможности за развитие, които невинаги отговарят на нивото, което търсят служителите и други. Създаването на един наистина работещ екип е трудна задача за всеки предприемач. Трудна далеч не означава неизпълнима, разбира се.

Вярно е, че в бизнеса има и немалка доза късмет, а късметът идвал при смелите – поне така казват. Уви, когато става въпрос за разработката, развитието и управлението на собствен успешен бизнес, опитните лидери знаят, че късметът никога не е достатъчен.