🌱🐓🍅 Експертно разяснение по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Във видеото ще намерите  следните важни акценти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ :

-Целите на процедурата;

-Общ размер на финансова помощ по процедурата;

-Процент на съфинансиране;

-Критерии за допустимост на кандидатите;

-Условия за допустимост на дейностите;

-Срок за изпълнение;

-Необходими документи за кандидастване;

Както и други важни особености по процедурата.

Срок за кандидастване : 28 февруари 2022г.

Надяваме се да ви бъде полезно.